Стаття 9. Передача права бенефіціара вимагати платежу

магниевый скраб beletage

Право бенефіціара вимагати платежу може бути передане, тільки якщо це до-зволено в зобов'язанні, а також тільки в тому об'ємі і таким чином, як це дозволено взобов'язанні.

Якщо зобов'язання визначене як дозволене до передавання і прямо не указуєть-ся, чи потрібна згода гаранта/емітента або іншої уповноваженої особи на фактичнепередавання, ні гарант/емітент, ні будь-яка інша уповноважена особа не зобов'язаніздійснювати передавання, інакше як у тому обсязі і таким чином, на які вони прямодали свою згоду.