Стаття 10. Поступка надходжень

магниевый скраб beletage

Якщо інше не обмовлене в зобов'язанні або іншим чином не узгоджене міжгарантом/емітентом і бенефіціаром, бенефіціар може поступитися іншій особі будь-якими надходженнями, на які він може мати або може отримати право згідно іззобов'язанням.

Якщо гарант/емітент або інша особа, зобов'язана провести платіж, отримує по-відомлення, що йде від бенефіціара, у формі, вказаній у пункті 2 статті 7, про здій-снення ним безвідкличної поступки, платіж цесіонарію звільняє боржника в обсязійого платежу від відповідальності за цим зобов'язанням.