Стаття 11. Припинення права вимагати платежу

магниевый скраб beletage

1. Право бенефіціара вимагати платежу за зобов'язанням припиняється, коли:

гарант/емітент отримав заяву бенефіціара про звільнення від відповідальностіу формі, вказаній у пункті 2 статті 7;

бенефіціар і гарант/емітент висловили згоду на припинення зобов'язання уформі, вказаній у зобов'язанні, або, за відсутності такої вказівки, у формі, вказаній упункті 2 статті 7;

сума зобов'язання була сплачена, за винятком випадків, коли зобов'язання пе-редбачає автоматичне відновлення або автоматичне збільшення цієї суми чи іншимчином передбачає продовження дії зобов'язання;

термін дії зобов'язання закінчується відповідно до положень статті 12.

2. У зобов'язанні може бути вказано чи гарант/емітент і бенефіціар можуть ін-шим чином домовитися про те, що повернення документа, який містить зобов'язання,гарантові/емітенту або дотримання процедури, функціонально еквівалентної повер-ненню документа в разі, коли зобов'язання, видане в непаперовій формі, необхіднедля припинення права вимоги платежу саме по собі або в поєднанні з однією з подій,указаних у підпунктах а і b пункту 1 цієї статті. Проте утримання будь-якого такогодокумента бенефіціаром після припинення права вимоги платежу відповідно до під-пункту з або d пункту 1 цієї статті у жодному випадку не зберігає за бенефіціаромяких-небудь прав за зобов'язанням.