Стаття 12. Закінчення терміну дії

магниевый скраб beletage

Термін дії зобов'язання закінчується:

після настання дати закінчення терміну дії, яка може бути обумовлена кален-дарною датою або останнім днем фіксованого терміну, вказаного в зобов'язанні, заумови, що, якщо дата закінчення терміну дії є неробочим днем у місці знаходженнякомерційного підприємства гаранта/емітента, в якому видано зобов'язання, або ін-шої особи або в іншому місці, вказаному в зобов'язанні для цілей представлення ви-моги платежу, термін дії закінчується в перший наступний робочий день;

якщо закінчення терміну дії залежить згідно із зобов'язанням від здійсненняякої-небудь дії або настання події, що не входить до сфери діяльності гаранта/емі-тента, — коли гаранта/емітента інформують про те, що дія або подія мала місце напідставі представлення документа, вказаного для цієї мети в зобов'язанні, або, якщотакий документ не вказаний, на підставі посвідчення бенефіціаром того, що така діяабо подія мала місце;

якщо в зобов'язанні не вказана дата закінчення терміну дії або якщо здійсненнявказаної дії або настання події, від яких залежить закінчення терміну дії, ще не вста-новлено шляхом представлення необхідного документа і дата закінчення терміну діїне вказана додатково, — після шести років з дати видачі зобов'язання.

Розділ IV. Права, обов'язки і заперечення