Стаття 13. Визначення прав і обов'язків : Правове регламентування : B-ko.com : Книги для студентів

Стаття 13. Визначення прав і обов'язків

Права і обов'язки гаранта/емітента і бенефіціара, що випливають із зобов'язання,визначаються умовами, встановленими в зобов'язанні, включаючи конкретно згаданів ньому правила, загальні умови або звичаї, а також положення цієї Конвенції.

При тлумаченні умов зобов'язання і врегулюванні питань, не охопленихумовами зобов'язання або положеннями цієї Конвенції, враховуються загально-визнані міжнародні правила і звичаї практики незалежних гарантій і резервнихакреди тивів.