Стаття 17. Платіж

магниевый скраб beletage

З урахуванням статті 19 гарант/емітент проводить платіж на вимогу, представ-леному відповідно до положень статті 15. Після визначення відповідності вимоги пла-тежу умовам зобов'язання платіж проводиться негайно, якщо тільки в зобов'язанніне обумовлено відстрочення платежу, і в цьому випадку платіж проводиться в об-мовлений термін.

Будь-який платіж на вимогу, не відповідний положенням статті 15, не зачіпаєправ принципала/наказодавця.