Стаття 19. Виключення із зобов'язання проводити платіж

магниевый скраб beletage

1. Якщо абсолютно очевидно, що:

а) який-небудь документ не є справжнім або був підроблений;

платіж не належить на підставі, вказаній у вимозі і допоміжних документах;

або

з урахуванням вигляду і мети зобов'язання для вимоги не є достатніх підстав,гарант/емітент, діючи сумлінно, має по відношенню до бенефіціара право припинитиплатіж.

Для цілей підпункту с пункту 1 цієї статті вимога не має достатніх підстав утаких випадках:

обставина або ризик, на випадок яких зобов'язання повинне було забезпечитибенефіціар, безперечно, не виникли;

основне зобов'язання принципала/наказодавця оголошене недійсним судомабо арбітражем, якщо тільки в зобов'язанні не вказано, що така обставина охоплю-ється ризиком, на випадок якого видано зобов'язання;

основне зобов'язання, безперечно, було виконане задовільним для бенефіціарачином;

виконання основного зобов'язання явно перешкодила умисна неправомірнаповедінка бенефіціара;

при пред'явленні вимоги по контргарантії бенефіціар цієї контргарантії, діючияк гарант/емітент зобов'язання, до якого належить ця контргарантія, недобросовіснопроводить платіж.

У обставинах, згаданих у підпунктах а, b і с пункту 1 цієї статті, принципал/на-казодавець має право на тимчасові судові заходи згідно зі статею 20.

Розділ V. Тимчасові судові заходи