Стаття 20. Тимчасові судові заходи

магниевый скраб beletage

У разі, коли на підставі заяви принципала/наказодавця або інструктуючої сто-рони можна зробити висновок, що існує велика вірогідність того, що у вимозі, якапред'явлена або імовірно буде пред'явлена бенефіціаром, наявна одна з обставин,вказаних у підпунктах а, b і с пункту 1 статті 19, суд на підставі безпосередніх наяв-них у його розпорядженні вагомих доказів може:

видати попередній наказ, що забороняє бенефіціару приймати платіж, включа-ючи наказ про затримання гарантом/емітентом засобів за зобов'язанням, або

видати попередній наказ про блокування надходжень за зобов'язанням, спла-чених бенефіціару, з урахуванням того, що відсутність такого наказу могла б заподі-яти принципалу/наказодавцеві серйозний збиток.

При видачі попереднього наказу, згаданого в пункті 1 цієї статті, суд може за-жадати від особи, що клопоче про такий наказ, представити такий вид забезпечення,який суд визнає необхідним.

Суд не може видати попередній наказ, про який мовиться в пункті 1 цієї статті,на підставі якого-небудь заперечення проти платежу, іншого, ніж заперечення, вка-зані в підпунктах а, b і с пункту 1 статті 19, або в разі використання зобов'язання взлочинних цілях.

Розділ VI. Колізія норм права

Стаття 21. Вибір застосовного права

Зобов'язання регулюється правом, вибір якого:

обумовлений в зобов'язанні або випливає з умов зобов'язання; або

іншим чином узгоджений між гарантом/емітентом і бенефіціаром.

Стаття 22. Визначення застосовного права

У відсутність вибору права відповідно до статті 21 зобов'язання регулюєтьсяправом держави, де розміщене комерційне підприємство гаранта/емітента, в якомузобов'язання було видане.