Стаття 3. Обумовлені накази

магниевый скраб beletage

Якщо наказ не являє собою платіжного доручення, оскільки він допускає ви-конання певних умов, але наказ, що одержав банк, виконує його, видавши безумов-не платіжне доручення, надалі відправник обумовленого наказу має ті самі права йобов'язки за цим законом, що й відправник платіжного доручення, а зазначений в обу-мовленому наказі бенефіціар розглядається як бенефіціар за платіжним дорученням.

Справжній закон не регулює строків виконання обумовленого наказу, отрима-ного банком, а також не впливає на будь-які права або обов'язки відправника обумов-леного наказу, які залежать від виконання умови, що містяться в ньому.

Стаття 4. Зміни за домовленістю

Якщо в цьому законі не передбачене інше, права та обов'язки сторін кредитовогопереказу можуть бути змінені за їхньою домовленістю.

Розділ ІІ. Обов'язки сторін