Стаття 6. Платіж банку-одержувачеві

магниевый скраб beletage

Для цілей цього закону платіж відповідно до обов'язку відправника здійснитиплатіж банку-одержувачеві відповідно до статті 5(6) має місце:

якщо банк-одержувач дебетує рахунок відправника в банку-одержувачі, колипроводиться дебетування; або

якщо відправник є банком і підпункт (а) не застосовується:

коли кошти, кредитовані відправником на рахунок банку-одержувача у від-правника, використовуються або, якщо вони не використовуються, на наступ-ний робочий день банку після дня, на який кредитовані кошти надаються длявикористання й банку-одержувачеві стає відомо про цей факт; або

коли кошти, кредитовані відправником на рахунок банку-одержувача в іншо-му банку, використовуються або, якщо вони не використовуються, на наступ-ний робочий день банку після дня, на який кредитовані кошти надаються длявикористання й банку-одержувачеві стає відомо про цей факт; або

коли проводиться остаточний розрахунок відносно банку-одержувача в цен-тральному банку, в якому банк-одержувач має рахунок, або

коли проводиться остаточний розрахунок відносно банку-одержувача відпо-відно до:

правил системи перекладу коштів, що передбачає розрахунок за зобов'я-заннями між учасниками на двосторонній або односторонній основі, або —двосторонньої угоди про взаємні заліки з відправником; або

якщо не застосовуються ні підпункт (а), ні підпункт (b) — відповідно до ін-ших правових норм.