Стаття 7. Акцепт або відхилення платіжного доручення банком-одержувачем,що не є банком бенефіціара

магниевый скраб beletage

1. Положення цієї статті застосовуються до банку-одержувачеві, що не є банкомбенефіціара.

Банк-одержувач акцептує платіжне доручення відправника в найближчий знижче вказаних час:

коли банк одержує платіжне доручення за умови, якщо відправник і банк до-мовилися, що банк виконуватиме платіжні доручення відправника по їхньомуодержанні;

коли банк направляє відправникові повідомлення про акцепт;

коли банк видає платіжне доручення, призначене для виконання отриманогоплатіжного доручення;

коли банк дебетує рахунок відправника в цьому банку як платіж за платіжнимдорученню; або

коли минув строк направлення повідомлення про відхилення відповідно допункту 3, а повідомлення не направлено.

Банк-одержувач, що не акцептує платіжного доручення, зобов'язаний напра-вити повідомлення про відхилення не пізніше наступного робочого дня банку післязакінчення строку виконання, крім випадків, коли:

при здійсненні платежу шляхом дебетування рахунка відправника в банку-одержувачі на рахунку немає достатніх коштів для платежу за платіжним до-рученням;

при здійсненні платежу іншим способом платіж не був отриманий; або

наявної інформації недостатньо для ідентифікації відправника.

Платіжне доручення втрачає чинність, якщо воно не було акцептовано або небуло відхилено відповідно до цієї статті до кінця роботи в п'ятий робочий день банкупісля закінчення строку виконання.