Стаття 16. Відшкодування зайво виплачених коштів : Правове регламентування : B-ko.com : Книги для студентів

Стаття 16. Відшкодування зайво виплачених коштів

Якщо кредитовий переказ завершений, однак сума платіжного доручення, ви-конаного банком-одержувачем, більша від суми акцептованого ним платіжного до-ручення, цей банк має такі права на відшкодування суми різниці бенефіціаром, якіможуть бути передбачені іншими правовими нормами.