Стаття 18. Винятковий характер засобів правового захисту

магниевый скраб beletage

Засоби правового захисту, передбачені в статті 17, носять винятковий характер,і ніякий інший засіб правового захисту, що випливає з інших принципів права, незастосовується до невиконання положень статей 8 або 10, за винятком будь-якого за-собу правового захисту, що може існувати для випадків, коли банк виконує платіжнедоручення неналежним чином або не виконує його: а) з дійсним наміром заподіятизбитки або б) внаслідок недбалості й зі знанням імовірності заподіяння збитків.

Розділ !V. Завершення кредитового переказу