Стаття 19. Завершення кредитового переказу

магниевый скраб beletage

Кредитовий переказ завершується акцептом платіжного доручення банком бе-нефіціара в інтересах бенефіціара. По завершенні кредитового переказу банк бенефі-ціара стає боржником бенефіціара в розмірі акцептованого ним платіжного доручен-ня. Завершення кредитового переказу не робить ніякого іншого впливу на відносиниміж бенефіціаром і банком бенефіціара.

Кредитовий переказ вважається завершеним незалежно від тієї обставини, щосума платіжного доручення, акцептованого банком бенефіціара, менша, ніж сумаплатіжного доручення переказодавача внаслідок стягнення зборів одним або декіль-кома банками-одержувачами. Завершення кредитового переказу не наносить збиткуяким-небудь правам бенефіціара на підставі застосовного права, що регулює основнезобов'язання щодо відшкодування переказодавачем суми цих зборів.

РОЗДІЛ 6. МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ