Глава 21. Види міжнародних платіжних систем

Кількість міжнародних банківських мереж постійно збільшується. Щоб задо-вольнити зростаючий попит на інформаційне і телекомунікаційне обслуговуваннястворюються міжнародні мережі, які надають комплекс послуг щодо переведенняплатежів, інформаційному забезпеченню та управлінню активами.