21.4. Система фінансової мережі Банку Японії

Найбільшою платіжною системою в Японії є система фінансової мережі БанкуЯпонії — СФМ-БЯ. Вона введена в експлуатацію у жовтні 1988 р. для здійсненняелектронних грошових переказів між фінансовими установами, включаючи БанкЯпонії, який нею керує.

СФМ-БЯ є мережною системою «он-лайн», яка пов'язує центр системи із фі-нансовими установами, штаб-квартирою Банку Японії та його відділеннями. Про-те основною функцією системи є забезпечення в режимі «он-лайн» операцій міжучасниками та центром СФМ-БЯ через термінали, які установлені в приміщенняхучасників цієї мережі. Існує прямий зв'язок між центральними процесорами системиінвалютних розрахунків у єнах.

Системи головних комп'ютерів в центрі СФМ-БЯ продубльовані для забезпечен-ня резервних потужностей на випадок непередбачених обставин. Дві системи — «А»та «В» — ідентичні, і кожна з них включає одну функціонуючу машину і одну наван-тажену резервну машину. Таким чином, чотири головних комп'ютери завжди готовідо роботи. Більша частина периферійного обладнання, наприклад, блок управлінняпередачею даних та самою базою даних, в цілях безпеки також дублюються. Для тогощоб отримати прямий доступ до послуг СФМ-БЯ в сфері грошових переказів, фі-нансовий заклад повинен мати рахунки в Банку Японії. В системі беруть участь бан-ки, які спеціалізуються на цінних паперах компанії, та грошові брокери (так званітанши-брокери), включаючи діючі в Японії іноземні банки та іноземні компанії, щоспеціалізуються на цінних паперах. Послугами СФМ-БЯ у сфері грошових переказівкористується 363 фінансові організації.

Через цю систему здійснюються такі операції:

— грошові перекази між фінансовими закладами, які пов'язані з міжбанківськимгрошовим ринком та які займаються проведенням операцій з цінними папе-рами;

грошові перекази в межах однієї й тієї самої фінансової установи (внутрішньо-фірмових грошових переказів);

розрахунки за позиціями, які утворюються внаслідок функціонування клірин-гових систем, які перебувають у приватному управлінні;

грошові перекази між фінансовими установами та Банком Японії (включаючиперекази грошових коштів казначейств).

Грошові перекази з одного рахунка Банку Японії на інший здійснюється шляхомпересилання платіжних доручень із терміналів учасників СФМ-БЯ. Розрахунки мо-жуть виконуватися за вибором учасника на валовій основі в режимі «он-лайн» абов установлений час. Грошові перекази, які здійснюються через СФМ-БЯ, є остаточ-ними. Коли розрахунки здійснюються на валовій основі в реальному часі, то платежістають остаточними негайно, а при розрахунках у встановлений час платіжні дору-чення можуть бути відкликані до їх виконання.

Банк Японії не кредитує учасників у межах робочого дня. У випадку, коли учас-ник системи не має на рахунку коштів для виконання переказу в режимі «он-лайн»,то платіжне доручення автоматично відхиляється. У випадку грошових переказів вустановлений час Банк Японії відстежує позиції учасників, з тим щоб на їхніх рахун-ках у Банку Японії не утворювалося дебетового сальдо та щоб розрахунки виконува-лись в установлений час.