Розділ 1. Виплата вартості

магниевый скраб beletage

Стаття 54

Зобов'язання покупця сплатити вартість включає вжиття таких заходів і додер-жання таких формальностей, які можуть вимагатися згідно з договором або згідно ззаконами і правилами для того, щоб зробити можливим здійснення платежу.

Стаття 55

У тих випадках, коли договір був юридично правильно укладений, але в ньомупрямо чи опосередковано не встановлено вартість або не передбачено порядок її виз-начення, вважається, що сторони, в разі відсутності якої-небудь вказівки про інше,мали на увазі посилання на вартість, яка в момент укладення договору звичайно стя-гувалася за такі товари, що продавалися за таких самих обставин у відповідній галузіторгівлі.

Стаття 56

Якщо вартість установлена залежно від маси товару, то в разі сумніву вона визна-чається за масою нетто.

Стаття 57

Якщо покупець не зобов'язаний сплатити вартість у будь-якому визначеномумісці, то він повинен сплатити її продавцеві:

в місці розміщення комерційного підприємства продавця; або

якщо платіж має бути зроблений при передачі товару чи документів, — в місціїх передачі.

Збільшення витрат на здійснення платежу, спричинене змінами після укладен-ня договору місцезнаходження комерційного підприємства продавця, відноситься нарахунок продавця.

Стаття 58

Якщо покупець не зобов'язаний сплатити вартість у будь-який інший конк-ретний строк, він повинен сплатити її, коли продавець, згідно з договором та цієюКонвенцією, передає або сам товар, або товаророзпорядчі документи в розпоряджен-ня покупця. Продавець може обумовити передачу товару або документів здійсненнямтакого платежу.

Якщо договір передбачає перевезення товару, продавець може відправити йогона умовах, за якими товар або товаророзпорядчі документи не будуть передані по-купцеві інакше як проти виплати вартості.

Покупець не зобов'язаний сплачувати вартості доти, доки в нього не з'явиласяможливість оглянути товар, крім випадків, коли погоджений сторонами порядок по-ставки або платежу несумісний з очікуванням появи такої можливості.

Стаття 59

Покупець зобов'язаний сплатити вартість у день, який встановлено чи може бутивизначено згідно з договором та цією Конвенцією, без необхідності якогось запитуабо виконання яких-небудь формальностей з боку продавця.