Розділ 2. Прийняття поставки

Стаття 60

Зобов'язання покупця прийняти поставку полягає:

у здійсненні ним усіх дій, яких можна було б розумно очікувати від нього длятого, щоб дозволити продавцю здійснити поставку; і

у прийнятті товару.