Розділ 2. Збитки

магниевый скраб beletage

Стаття 74

Збитки за порушення договору однією із сторін становлять суму, що дорівнює тійшкоді, включаючи упущену вигоду, якої зазнала інша сторона внаслідок порушеннядоговору. Такі збитки не можуть перевищувати шкоди, яку сторона, що порушила

договір, передбачала чи повинна була передбачати в момент укладення договору якможливий наслідок його порушення, враховуючи обставини, про які вона в той часзнала чи повинна була знати.

Стаття 75

Якщо договір розірвано і якщо розумним чином і в розумний строк після розір-вання покупець купив товар на заміну чи продавець перепродав товар, сторона, щовимагає відшкодування збитків, може стягнути різницю між договірною ціною йціною, встановленою поза угодою, а також будь-які додаткові збитки, які можутьбути стягнуті на підставі статті 74.

Стаття 76

Якщо договір розірвано і якщо є поточна ціна на даний товар, сторона, що вима-гає відшкодування збитків, може, якщо вона не здійснила закупку чи перепродаж напідставі статті 75, вимагати різницю між ціною, встановленою в договорі, і поточноюціною на момент розірвання договору, а також відшкодування будь-яких додатковихзбитків, які можуть бути стягнуті на підставі статті 74. Однак, якщо сторона, що ви-магає відшкодування збитків, розірвала договір після прийняття товару, замість по-точної ціни на момент розірвання договору застосовується поточна ціна на моменттакого прийняття.

Для цілей попереднього пункту поточною ціною є ціна, що є переважноюв місці, де мала бути здійснена поставка, або, якщо в цьому місці немає поточноїціни, — ціною в такому іншому місці, яке є розумною заміною, з урахуванням різниціу витратах на транспортування товару.

Стаття 77

Сторона, що посилається на порушення договору, повинна вжити таких заходів,які є розумними за даних обставин для зменшення шкоди, включаючи упущену ви-году, що виникає внаслідок порушення договору. Якщо вона не вживає таких заходів,то сторона, що порушила договір, може вимагати зменшення відшкодування збитківна суму, на яку вони могли бути зменшені.