Розділ 3. Відсотки

Стаття 78

Якщо сторона допустила прострочення у виплаті ціни чи іншої суми, інша сторо-на має право на відсотки з простроченої суми, без шкоди для будь-якої вимоги провідшкодування збитків, які можуть бути стягнуті на підставі статті 74.