Розділ 6. Збереження товару

магниевый скраб beletage

Стаття 85

Якщо покупець допускає прострочення у прийнятті поставки або в тих випадках,коли виплата ціни й поставка товару повинні бути проведені одночасно, якщо поку-пець не сплачує ціни, а продавець або ще володіє товаром, або іншим чином у змозіконтролювати розпорядження ним, продавець повинен вжити таких заходів, які є ро-зумними за даних обставин для збереження товару. Він має право утримувати товар,поки його розумні витрати не будуть компенсовані покупцем.

Стаття 86

Якщо покупець отримав товар і має намір здійснити право відмовитися від ньо-го на підставі договору або цієї Конвенції, він повинен вжити таких заходів, які є ро-зумними за даних обставин для збереження товару. Він має право утримувати товар,поки його розумні витрати не будуть компенсовані продавцем.

Якщо товар, відправлений покупцеві, було надано в його розпорядження в місціпризначення, й він здійснює право на відмову від нього, покупець повинен вступитиу володіння товаром за рахунок продавця за умови, що це може бути зроблене безсплати ціни й без нерозумних незручностей або нерозумних витрат. Це положення незастосовується в тому разі, якщо продавець чи особа, уповноважена на прийняття то-вару за його рахунок, перебуває в місці призначення товару. Якщо покупець вступаєу володіння товаром на підставі цього пункту, його права та обов'язки регулюютьсяположеннями попереднього пункту.

Стаття 87

Сторона, яка зобов'язана вжити заходів щодо збереження товару, може здатийого на склад третьої особи за рахунок іншої сторони, якщо тільки пов'язані з цимвитрати не є нерозумними.

Стаття 88

Сторона, яка зобов'язана вжити заходів для збереження товару відповідно достатті 85 чи 86, може продати його будь-яким належним чином, якщо інша сторонадопустила нерозумну затримку із вступом у володіння товаром, або з прийняттямйого назад, або з виплатою ціни чи витрат на збереження, за умови, що іншій сторонібуло надіслано розумне повідомлення про наміри продати товар.

Якщо товар здатний швидко псуватися або його збереження спричинює неро-зумні витрати, сторона, яка зобов'язана зберігати товар відповідно до статті 85 чи 86,повинна вжити розумних заходів для його продажу. В межах можливого вона маєповідомити іншу сторону про свій намір здійснити продаж.

Сторона, що продає товар, має право утримати з одержаної від продажу ви-ручки суму, що дорівнює витратам на збереження та продаж товару. Залишок вонаповинна передати іншій стороні.