1.3. Принципи міжнародних комерційних договорів

магниевый скраб beletage

При складанні міжнародних комерційних угод враховуються «Принципи міжна-родних комерційних договорів», які розроблені Міжнародним інститутом уніфікаціїприватного права (УНІДРУА) в 1994 р. Як правило, вони підлягають застосуванню,коли сторони договору посилаються на них у контракті.

ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ДОГОВОРІВ(Принципи УНІДРУА)

ПреамбулаЦілі Принципів

Ці Принципи встановлюють загальні норми для міжнародних комерційних до-говорів.

Вони підлягають виконанню в разі, коли сторони узгодили, що їхній договір будерегулюватися цими Принципами.

Вони можуть застосовуватися, коли сторони узгодили, що їхній договір буде ре-гулюватися «загальними принципами права», «lex mercatoria» або аналогічними по-ложеннями.

Вони можуть використовуватися для рішення питання, що виникає у випадку,коли виявляється неможливим установити відповідну норму застосовуваного права.

Вони можуть використовуватися для тлумачення й доповнення міжнароднихуніфікованих правових документів.

Вони можуть слугувати моделлю для національного і міжнародного законодав-ства.