Стаття 1. Устаткування, що орендується

магниевый скраб beletage

Орендодавець погоджується здати в оренду Орендареві устаткування відповіднодо специфікації і технічного опису, вказаного в Додатку до договору, який складаєневід'ємну частину цього договору про лізинг (надалі — Додаток). Передача устатку-вання здійснюється на терміни, викладені в Додатку. Передбачені в Додатку терміниє обов'язковими для виконання договірними сторонами.