Стаття 3. Орендні платежі : Правове регламентування : B-ko.com : Книги для студентів

Стаття 3. Орендні платежі

Орендар зобов'язується точно сплачувати Орендодавцеві платежі за устаткуван-ня, кількість, спосіб, валюта і адреса яких обумовлені в Додатку. Графік виплати пла-тежів є складовою частиною договору і розповсюджується на всі платежі Орендарябез винятку.