Стаття 6. Дефекти устаткування

магниевый скраб beletage

Орендар, самостійно вибравши устаткування для свого користування, цимвизнає, що Орендодавець не несе відповідальності за затримки в доставці або за по-стачання Продавцем устаткування, а також за будь-які дефекти, пов'язані з якістюабо придатністю устаткування або будь-якої його частини або частин для експлуа-тації.

У випадку, якщо Орендар зазнає збитків через затримку в постачанні абозважаючи на непостачання устаткування або через наявність дефектів в устаткуван-ні, а Орендар уже підписав Акт приймання устаткування в експлуатацію відповід-но до п. 5.1 цього договору, Орендодавець може переуступати Орендареві свої права(включаючи випливаючі витрати) по стягненню з Продавця компенсації за збиток.Сторони домовляються про те, що Орендодавець самостійно не виставляє претензійПродавцеві.

Якщо немає ніяких спеціальних угод з Продавцем про приховані дефектиустаткування, то положення попередніх пунктів цієї статті належать також і до при-хованих дефектів устаткування.

Виключаються будь-яка відповідальність Орендодавця і будь-які права і при-вілеї Орендаря щодо умов, гарантій або претензій відносно стану устаткування абостану його якості, його придатності для тих цілей, для яких воно береться в оренду врамках цього договору або в рамках попередніх договорів, або в усних чи письмовихзаявах, зроблених від імені або на користь якої-небудь сторони в ході переговорів, уяких Орендар або його представники були задіяні. Орендодавець не несе ніякої від-повідальності за втрати, збиток або пошкодження устаткування, незалежно від того,явний такий дефект чи прихований. Орендодавець не зобов'язаний відповідати запретензіями, висунутими проти Орендаря третьою стороною за втрати, збиток абопошкодження.

Ні Продавець, ні який-небудь дилер, а також жодна людина з персоналу фірмПродавця або дилера не можуть розглядатися як агенти Орендодавця або особи, щодіють від його імені. Орендодавцеві не може приписувати відповідальності ні за якихумов, пов'язаних з гарантіями і протестами, зробленими Продавцем, дилером абоособою зі штату фірм Продавця або дилера.