Стаття 7. Охорона і використання устаткування

магниевый скраб beletage

Якщо Орендодавець доручає Орендареві приробити бирки, пластинки абоінші відмітні знаки на устаткування для позначення його належності Орендодавцеві,Орендар повинен негайно і за свій рахунок виконати це доручення.

Орендодавець повинен організувати доставку (але за рахунок Орендаря)устаткування за адресою, обумовленою в Додатку. Орендар не має права без попе-реднього письмового дозволу Орендодавця перевозити устаткування в інше місце.Орендар повинен чітко інформувати Орендодавця про будь-які зміни в своїй адресі,а також про нове місцезнаходження устаткування у зв'язку із зміною своєї адреси. Уразі невиконання Орендарем цієї умови він зобов'язаний компенсувати всі витрати(включаючи повну компенсацію можливих судових витрат), понесені Орендодавцемабо його представниками в процесі встановлення місцезнаходження устаткування.

Орендар зобов'язується сумлінно відноситися до устаткування як від-носно термінів і методів використання, так і щодо змісту устаткування. Орендарзобов'язується за свій рахунок виконувати всі необхідні реєстраційні, ліцензійні таінші вимоги, що пред'являються до використання устаткування, підкорятися всімрегулювальним правилам і інструкціям державних та інших компетентних адміні-стративних органів, а також законодавчим актам правилам і ухвалам органів місцевоївлади, що діють в час терміну лізингу (оренда) і що має відношення до зберігання,використання і змісту устаткування.

Орендар повинен забезпечити Орендодавця від втрати при псуванні устатку-вання або будь-якої його частини незалежно від того, чим це спричинено і чи завда-ний збиток є результатом умисних дій, недогляду або недбалості Орендаря.

Орендар повинен забезпечити Орендодавця від будь-яких витрат, скарг, ви-мог і претензій, які можуть бути пред'явлені Орендодавцеві з приводу будь-якогозбитку або пошкоджень, отримуваних людиною або групою людей у процесі розмі-щення, зберігання, тримання і/або використання устаткування.