Стаття 11. Заборона передачі устаткування

магниевый скраб beletage

Орендар визнає, що устаткування є власністю Орендодавця і право власнос-ті на устаткування після його приймання залишатиметься у Орендодавця. Орендарне має ніякого іншого права, крім права Орендаря на його використання. Орендар ненамагатиметься продати, передати або якось інакше перерозмістити устаткування чиробити замах на власність Орендодавця.

Орендар не повинен пересилати і допускати відправки устаткування з країниОрендаря, а також перереєстрації устаткування в інших реєстраційних центрах безпопередньої письмової згоди Орендодавця. Устаткування може бути зареєстрованепід ім'ям Орендаря як одержувача права на реєстрацію устаткування, але в реєстра-ційній книзі завжди повинна бути підкреслена власність Орендодавця на устатку-вання на період оренди для здійснення його переважного права на устаткування,незалежно від того, на чиє ім'я воно зареєстроване. Орендар зобов'язаний передатиОрендодавцеві форму реєстраційної картки, належним чином підписану. Реєстрацій-на книга зберігається у Орендодавця протягом усього періоду оренди. Орендар неповинен допускати, щоб устаткування було передано або використане якою-небудьтретьою особою. Якщо таке відбудеться, Орендар зобов'язаний негайно повідомитипро це Орендодавця і за свій рахунок повернути устаткування Орендодавцеві.

Якщо право власності Орендодавця береться під сумнів або порушуєтьсяпротягом терміну оренди і якщо це результат дій Орендаря, то останній бере на себевсі витрати щодо усунення претензій до нього в цій галузі.

Орендар не має права:

а) продавати, передавати, наймати, закладати устаткування, а також ділити його зким-небудь або допускати арешт устаткування. У разі будь-якого порушення Оренда-рем цього пункту Орендодавець матиме право (але не обов'язково ним скористається)заплатити будь-якій третій стороні суму, необхідну для звільнення устаткування відборгових зобов'язань, застав або від права арешту майна до сплати боргу, і негайностягнути цю суму з Орендаря;

б) продавати, закладати, здавати в оренду, наймати або яким-небудь іншим чи-ном використовувати землю або будівлю, де зберігається устаткування, без поперед-нього повідомлення Орендодавця в письмовій формі. Орендар повинен забезпечитиправо Орендодавця в будь-який час знову вступити у володіння устаткуванням (не-залежно від того, чи закріплене устаткування або будь-яка його частина в будівлі чина землі).