Стаття 14. Страхування

магниевый скраб beletage

14.1. Орендодавець на свій розсуд страхує устаткування у вибраній ним стра-ховій компанії від свого імені, але за рахунок Орендаря. Страховка оформляєтьсяодночасно з підписанням Акту приймання устаткування в експлуатацію. Страховезобов'язання має силу впродовж усього терміну дії цього договору.

Орендодавець повинен на свій розсуд визначити ризики, від яких устатку-вання страхуватиметься, а страхова сума за розміром повинна бути достатня для по-криття неоплаченої частини амортизаційних відрахувань устаткування.

Орендар повинен на свій розсуд застрахуватися від можливих претензійтретьої сторони, що виникають при зберіганні і використанні устаткування. Стра-хування здійснюється від імені Орендодавця, але за рахунок Орендаря на суму, якавлаштовує Орендаря.

Орендар повинен на вимогу Орендодавця негайно внести страхові внески завсіма страховками, передбаченими в цій статті, так само як і за кожною поновлюва-ною страховкою.

Орендар може за власним бажанням за свій рахунок застрахувати устат-кування від будь-яких ризиків, крім тих, від яких страхується Орендодавець. Такістраховки ні в якому разі не звільняють Орендаря від зобов'язань, узятих на себе поцьому договору.

Неможливість відновлення всіх збитків засобами, отриманими по страхов-ках, підписаних відповідно до даної статті, не звільняє Орендаря від зобов'язань, узя-тих на себе в рамках цього договору.

Дії Орендаря не повинні приводити до порушень страхових зобов'язань, пе-редбачених у цій статті.

Зі схвалення Орендодавця Орендар може застрахувати устаткування в своїйвласній страховій компанії. Проте страховий контракт повинен бути складений так,щоб у разі повної втрати устаткування страховку отримав Орендодавець. Орендар уцьому випадку вносить страхові внески і передає страховий поліс або дублікат Орен-додавцеві.