Стаття 15. Страхові платежі

магниевый скраб beletage

Усі суми, що виплачуються при настанні страхових випадків, отримує Орен-додавець. Орендар призначає агента для отримання сум страховки і передачі їх Орен-додавцеві і тим самим виконує покладені на нього зобов'язання.

Страхові виплати за вибором Орендодавця можуть спрямовуватися на:

погашення витрат, спричинених випадками, описаними в п. 2 (а, б) ст. 13;

погашення неоплачених амортизаційних відрахувань або якоїсь їхньої частинивідповідно до п. 3 ст. 13. У цьому випадку Орендар звільняється від внесеннячастини неоплачених амортизаційних відрахувань, що дорівнює сумі страхов-ки, отриманої Орендодавцем;

компенсацію збитків, заподіяних будь-якій третій стороні у разі настання стра-хових випадків.