Питання для самоконтролю знань: : Планування діяльності підприємства : B-ko.com : Книги для студентів

Питання для самоконтролю знань:

1. Що є об'єктом планування на підприємстві?

2. Що є предмет планування на підприємстві?

3. Назвіть традиційні методи планування?

4. Суть граничного аналізу.

5. Що передбачає метод дисконтування?

6. Які існують методи оперативно-календарного плану­вання?

7. Коли застосовується при плануванні аналіз чутливості?

8. Назвіть нові методи обґрунтування планових рішень.

9. Коли застосовується метод дерево рішень.

10. Призначення моделей сітьового планування.

Питання для поглибленого вивчення теми:

1. Причини обмежень процесу планування.

2. Способи подолання невизначеності.

3. Методи прийняття планових рішень.

4. Обставини, у силу яких досвід не завжди є гарним засобом у плануванні.

5. Суть методу коригування параметрів плану.

6. Структура моделей математичного програмування.

Теми рефератів:

1. Чинники якості планування.

2. Особливості застосування різноманітних засобів і методів обгрунтування рішень у плануванні.

3. Суть системи ПЕРТ у плануванні.

4. Сутність проблеми синектичної сумісності засобів і методів обгрунтування планових рішень.