Завдання для самостійного розв'язку

Завдання 1.

Маркетинговий відділ підприємства з'ясував, що можливий обсяг продажу продукції на традиційному для нього сегменті рин­ку може становити 300 одиниць. Ціна 1 виробу - 200 грн. Змінні витрати на виробництво одиниці продукції - 140 грн., постійні витрати підприємства - 20 тис. грн.

Чи окупляться витрати підприємства величиною доходу від реалізації даної кількості одиниць продукції? Скільки потрібно реа­лізувати продукції при даних умовах виробництва для збереження балансу «витрати - доходи» (точка беззбитковості = 0).

Для виконання завдання скористайтеся таблицею аркушу Excel та його засобом «Подбор параметра».

ОК

Методичні рекомендації. Для відповіді на перше питання: на основі даних з умов завдання сформувати таблицю на аркуші Excel (рис. 1). В ячейку, що відповідає показнику «Точка без­збитковості» (наприклад, В6) внести формулу для розрахунку цього показника, за допомогою якої буде отриманий результат, що підлягає оцінці.

 

А

В

 

1

Показники

Дані

 

2

Обсяг продажу, шт

 

3

Ціна, грн

 

4

Постійні витрати, грн

 

5

Змінні витрати (на одиницю продукції), грн

 

6

Точка беззбитковості

0

Рис. 1

Для відповіді на друге запитання скористайтеся засобом Excel «Подбор параметра», для чого виділити ячейку, що міс­тить формулу для розрахунку точки беззбитковості (В6), вибра­ти пункт меню Сервис та команду Подбор параметра, адреса виділеної ячейки (В6) з'явиться у полі Установить в ячейке діа­логового вікна Подбор параметра (рис. 2). У поле Значение вве­сти число 0 (точка беззбитковості).

У полі Изменяя значение ячейки вказати адресу ячейки, що відповідає значенню показника обсяг продажу та натиснути на кнопку ОК для отримання результату.

Завдання 2.

Витрати на виробництво і реалізацію продукції при обсязі 100 штук на рік складають 200 тис. грн., 40 % з них - постійні. Ціна продукції 3 тис. грн.

Визначити точку беззбиковості в натуральному вимірі за доп