Питання для самоконтролю знань:

1. Назвіть основні етапи планування діяльності підпри­ємства.

2. З яких елементів складається система планів підпри­ємства?

3. Які плани називають наступальними?

4. Які плани називають оборонними?

5. Які заходи передбачає ліквідаційний план?

6. Що таке проект?

7. Для якої мети розробляються програми діяльності під­приємства?

8. Чим відрізняються програми та проекти?

9. Які системи планів називають детермінованими?

10. Які системи планів називають стохастичними?

11. Що відносять до елементів організації планової робо­ти?

Питання для поглибленого вивчення теми:

Варіанти імовірностних систем планування. Чинники, що впливають на організацію процесу пла­нування.

1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

Недоліки та переваги окремих форм організації плано­вої роботи на підприємстві. Причини невдач планування на підприємстві. Структура планових органів. Інформація як об'єкт планування. Роль плановиків у діяльності підприємства.

8. Під впливом яких чинників склалася сучасна система планування у вітчизняній економіці.

Теми рефератів:

1. Особливості систем планування.

2. Форми та елементи організації планової роботи.

3. Механізм впливу параметрів підприємства на організаційну структуру планування.

4. Класи підприємств по галузевій ознаці, що визначає характер планування.