Питання для самоконтролю знань:

магниевый скраб beletage

1. Що передбачає стратегічне планування?

2. Які основні етапи стратегічного планування?

3. Що передбачає аналіз та оцінка інформації про органі­заційне середовище?

4. Що називають «критичними точками» підприємства?

5. За допомогою яких методів здійснюється оцінка інфо­рмації про організаційне середовище?

6. Для чого використовується метод SWOT?

7. Що таке стратегічний аналіз?

8. Назвіть основні етапи стратегічного аналізу.

9. Які існують методи стратегічного аналізу?

10. Що передбачає аналіз розриву?

Питання для поглибленого вивчення теми:

1. Особливості стратегічного планування.

2. Визначення основних елементів організаційного сере­довища підприємства.

3. Визначення критичних точок організаційного середо­вища.

4. Суть ключових чинників успіху.

5. Сутність методу упорядкування профілю зовнішнього середовища.

6. Найбільше поширені засоби спостереження за зовнішнім середовищем фірми.

7. Сильні і слабкі сторони підприємства, виявлені в процесі стратегічного аналізу.

8. Розкрийте утримання стратегії концентрованого росту, стратегії інтегрованого росту, стратегії диверсифицированного росту і стратегії скорочення.

Теми рефератів:

1. Роль стратегічного планування в ринкових умовах.

2. Інформаційна база стратегічного планування.

3. Моніторинг організаційного середовища при стратегі­чному плануванні.

4. Особливість декомпозиції цілей на підприємстві.