Питання для самоконтролю знань:

магниевый скраб beletage

1. Назвіть основні етапи планування стратегії.

2. Які основі типи загальних стратегій?

3. Які існують конкурентні стратегії?

4. Які існують функціональні стратегії?

5. Як оцінюється обрана стратегія?

6. Назвіть основні розділи стратегічного плану.

7. Які існують методи зниження ризику при плануванні?

Питання для поглибленого вивчення теми:

1. Обмеження при формулювання стратегій.

2. Аналіз та планування ризику.

3. Використання аналізу чутливості при плануванні ри­зику.

4. Основні етапи конкурентного аналізу.

5. Особливості структури стратегічного плану.

6. Чинники, що здійснюють вплив на стратегічний вибір.

7. Етапи технологічного процесу розробки стратегії фірми.

Теми рефератів:

1. Формування системи стратегій підприємства.

2. Портфельні моделі аналізу, їх використання при стра­тегічному плануванні (на прикладі матриці БКГ).

3. Місце ризику у плануванні на підприємстві.

4. Обмеження та можливості підприємства щодо страте­гічного планування.