Завдання та ситуації для самостійного розв'язку

Ситуація 1.

Керівництво підприємства вирішило розпочати виробницт­во легкої вантажівки вантажопідйомністю 1,5 т для малого бізне­су, що швидко розвивається. У зв'язку з цим постало питання про планування виробничих потужностей. їх повинно вистачати для задоволення попиту на продукцію підприємства, але при цьому вони мають і ефективно використовуватися. В таблиці 1 наведені дані про можливий розмір прибутку підприємства при встанов­ленні різних потужностей і різному рівні попиту.

Необхідно вибрати одну з альтернатив, беручи до уваги величину майбутнього прибутку, за умови невизначеності фа­ктору попиту. Для прийняття рішення використайте критерії максиміна, максімакса, Лапласа. Необхідно вибрати одну з альтернатив, якщо відомо, що ймовірність низького попиту - 0,3, середнього - 0,5, високого - 0,2.

Таблиця 1.

Вихідні дані для розрахунку___________

Альтернативи потужностей

Можливий майбутній попит, тис. грн.

низький

середній

високий

Малі потужності

100

100

100

Середні потужності

70

120

120

Великі потужності

-40

20

160

Ситуація 2.

Головною метою функціонування обласного інформацій­ного центру завжди було надання фахівцям реферативної інфо­рмації про досягнення в науці, техніці, виробництві шляхом аналітичної обробки інформації, що надходить до нього. В останні роки основним напрямом його діяльності став марке­тинг, тобто збір та надання відповідної інформації, маркетингові дослідження ринку, підготовка статистичних даних. Раніше дія­льність його фінансувалась місцевою владою, але в нинішній час на це розраховувати...

Центр розташований в окремому двоповерховому будинку з великою кількістю приміщень. До скорочення персоналу вони всі були заповнені, а зараз майже третина пустих кімнат тільки нагадувала про минуле... Керівництво вже не раз замислювалось над можливістю надання їх в оренду. Колектив цент­ру - 20 осіб, 15 з яких не тільки фахівці в інформаційній сфері, але й досить професійно поєднали ці знання з сучасними комп'ютерними технологіями. Були непогані часи в житті центру, коли для створення баз даних закупили деяку комп'ю