Питання для самоконтролю знань:

магниевый скраб beletage

1. Що передбачає планування обсягу продажу?

2. Що таке портфель замовлень?

3. За якими показниками визначаються можливості підп­риємства на ринку?

4. Назвіть етапи планування асортименту продукції.

5. На чому засноване планування структури асортименту?

6. Яка мета оцінки конкурентоспроможності продукції?

7. Які методи використовуються при плануванні ціни на продукцію?

8. Які чинники впливають на утворення ціни?

9. Від чого залежить вибір методу ціноутворення?

10. Назвіть методи планування обсягу продажу.

Питання для поглибленого вивчення теми:

1. Основні завдання планування продажу.

2. Засоби мінімізації ризику при формуванні портфелю замовлень.

3. Методика дослідження кон'юнктури ринку.

4. Планування освоєння нових виробів.

5. Методика планування ціни.

6. Розробка цінової стратегії.

7. Методи планування обсягу продажу.

8. Методика планування конкурентоспроможності продукції

Теми рефератів:

1. Роль оцінки конкурентоспроможності продукції при планування обсягу продажу.

2. Сегментація ринку в процесі планування освоєння нових моделей.

3. Особливості планування обсягу продажу продукції в умовах ринку.

4. Технологія планування продажу та маркетингові дослідження на підприємстві.