Завдання для самостійного розв'язку

Завдання 3.

На основі даних, поданих нижче, визначити економію чи­сельності робочих за рахунок структурних зрушень в обсязі продукції. Фонд робочого часу 1 робітника - 1 830 год., коефіці­єнт виконання норм - 1,1.

Назва виробу

Ціна грн.

Базисна трудо­місткість виробу, н.-год.

Звітний період

Плановий період

Обсяг продукції

Обсяг п

родукції

шт.

сума, грн.

шт.

сума, грн.

А

88,55

6,3

35 000

3 099 250