Питання для самоконтролю знань:

1. Які завдання плану матеріально-технічного забезпе­чення?

2. Які вихідні дані використовуються для розробки плану матеріально-технічного забезпечення?

3. З чого складається структура плану матеріально- технічного забезпечення?

4. Які показники використовуються для аналізу ефектив­ності використання матеріальних ресурсів?

5. Для яких напрямків діяльності підприємства плануєть­ся потреба в сировині та матеріалах?

6. Які існують різновиди методу прямого рахунку?

7. Коли застосовується метод прямого рахунку?

8. Як визначається загальна потреба в матеріальних ре­сурсах?

9. За якими напрямками планується потреба в обладнанні?

10. Що таке баланс матеріальних ресурсів?

Питання для поглибленого вивчення теми:

1. Етапи розробки плану матеріально-технічного забезпе­чення.

2. Методика планування обсягів матеріально-технічних ре­сурсів.

4. Розрахунок потреби в матеріалах.

5. Розрахунок потреби в обладнання та запасних части­нах.

6. Планування закупівель матеріальних ресурсів.

7. Методика визначення рівня виробничих запасів.

8. Планування запасів матеріальних ресурсів.

Теми рефератів:

1. Вивчення ринку сировини та матеріалів.

2. Бюджет забезпечення підприємства.

3. Місце плану матеріально-технічного забезпечення в комплексі розділів тактичного плану.

4. Джерела планової економії ресурсів на підприємстві.