Завдання для самостійного розв'язку

Завдання 1.

Програма зведеного кування - 50 т; плавління - 40 т; нор­ма витрати для кування - 0,3 кг/т умовного палива; для плавлін­ня - 1,1 кг/т; AS (калорійний коефіцієнт: відношення калорійнос­ті натурального палива до калорійності умовного) для мазуту - 1,4. Визначити потребу в мазуті.

Завдання 2.

Керівництво вирішило запровадити виготовлення нового продукту - соєвого молока в поліетиленових пакетах. У перший рік заплановано виготовити 430 тис. л. На виробництво 1 тис. л соєвого молока необхідно 150 кг соєвих бобів. Визначити пот­ребу підприємства в соєвих бобах. Розрахувати їх максимальний та мінімальний запас, якщо період поставки 20 днів, можливий період зриву поставки - 3 дні.

Завдання 3.

На основі даних, поданих нижче, розрахувати потребу пі­дприємства в матеріалах та комплектуючих для виконання ви­робничої програми в плановому періоді.

Показники

План

Норма витрати матеріалів (умови. од./од. продукції)

 

Виріб А

3

Виріб Б

3

Виріб В

0,5

Вартість матеріалу (грн./умовн. од.)

 

Виріб А

90,0

Виріб Б

20,0

Виріб В

10,0

Обсяг випуску продукції (шт./рік)

40 000

Норма витрати комплектуючих виробів (шт./од. продукції)

7