Питання для самоконтролю знань:

магниевый скраб beletage

1. Яких вимог необхідно дотримуватися при плануванні діяльності підрозділів?

2. Які завдання вирішує планування діяльності підрозді­лів?

3. Які вихідні дані використовуються при розробці плану діяльності підрозділів?

4. Що передбачає виробнича програма підрозділів?

5. Що таке календарне планування?

6. Що передбачає диспетчерське регулювання?

7. Що таке міжцехове планування?

8. Що передбачає внутрішньоцехове планування?

9. Що називають планово-обліковою одиницею?

10. Назвіть системи оперативно-календарного планування.

11. Чи існують особливості оперативно-календарного плану­вання на підприємствах різних типів виробництва.

Питання для поглибленого вивчення теми:

1. Залежність плану від типу підрозділу.

2. Методика планування діяльності підрозділів..

3. Системи оперативно-календарного планування.

4. Вибір методу виготовлення виробничої програми.

5. Методи ієрархічного планування

Теми рефератів:

1. Роль координації та інтеграції в плануванні діяльності під­розділів.

2. Роль оперативно-календарного планування в забезпеченні стабільності діяльності підприємства.

3. Зарубіжний досвід оперативно-календарного планування.