Завдання для самостійного розв'язку

Завдання 1.

Машинобудівний завод має заготівельний, механічний та складальний цехи. Два останніх забезпечують складальний цех основними складальними одиницями, однією з яких є двигун. Розроблений підприємством річний план випуску продукції пе­редбачає щоквартальне виготовлення 440 машин. Крім цього, на поточний квартал надійшло замовлення від іноземного партнера на 35 двигунів. Завод має власну майстерню для ремонту авто­мобілів. До неї планується відвантажити 7 двигунів. Автомобілі випускаються постійно, тому незавершене виробництво періоди­чно коригується, але підтримується на нормативному рівні. На початок планового періоду у механічному цеху обсяг незаверше­ного виробництва перевищував норматив на 5 двигунів, у скла­дальному був на 3 шт. нижчий за нормативний.

Визначити план виробництва двигунів для цих цехів із урахуванням необхідності коригування залишку незавершеного виробництва.

Завдання 2.

Швейне підприємство «Ольга» займається виготовленням жіночого та дитячого одягу. В наступному році з 43 200 од. за­планованого до випуску обсягу продукції 10 % будуть складати дитячі сукні з новим оздобленням, 20 % - жіночі сукні з різно­манітними нашивками з бісеру, 50 % - жіночі брюки з плетени­ми поясами (80 %) та з плетеними поясами, що оздоблені деко­ративним камінням (20 %). Для виготовлення продукції підпри­ємство використовує оздоблення власного виробництва, а саме невеликого цеху, робітники якого забезпечують необхідними деталями швейний цех «Ольга», а також виготовляють різні ви­роби на замовлення. Нову продукцію планується оздобити: дитя­ча сукня - 2 банта-квітки з декоративної стрічки; жіноча сукня - 20 нашивок з бісеру; жіночі брюки - 1 плетений пояс із льняної тасьми; жіночі брюки - 3 шовкових плетених пояси з декоратив­ним камінням. Норма витрат матеріалу для виготовлення оздоб­лень: бант-квітка - 0,4 м декоративна стрічка, нашивка - 100 шт. бісеру, плетений пояс - 5 м льняної тасьми, плетений пояс - 5 м шовкової тесьми та 30 шт. декоративного каміння. На підприєм­стві раніше вже використовувалися ці матеріали, тому цех має деякі їх залишки на початок планового періоду.

Визначити виробничу програму швейного цеху та цеху з виготовлення оздоблень щодо нової продукції. Визначити потре­бу цеху по виготовленню оздоблень у матеріалах для забезпе­чення виробничої програми та додаткові витрати підприємства, що пов'язані з їх закупівлею. Використайте дані, подані нижче.

Таблиця 1.

Вихідні дані для розрахунків____________

Назва матеріалу

Од. ви­міру

Ціна, грн.

Залишок на початок планового періоду

Декоративна стрічка

м

1,2

12,8

Бісер

шт.

0,02

8 100

Льняна тасьма

м

1,35

325