Питання для самоконтролю знань:

1. Що передбачає процес планування?

2. Що таке план?

3. Назвіть загальні етапи процесу.

4. Які існують форми планування?

5. Що передбачає директивна форма планування?

6. Що передбачає індикативна форма планування?

7. Які відмінності директивного та індикативного плану­вання?

8. За яких умов можливе застосування директивної фор­ми планування?

9. Які переваги має індикативне планування?

10. Чи необхідне планування в умовах ринку?

Питання для поглибленого вивчення теми:

Стадії інформаційного циклу планування.

Методи науки планування.

Обґрунтування необхідності планування в умовах ри­нку.

Функції планування.

Чинники зростаючої ролі планування в умовах сучас­ного ринкового господарства

Теми рефератів:

Планування в ринкових умовах господарювання.

1. Планування - запорука успіху діяльності підприємства.

2. Зарубіжний досвід планування.