Питання для самоконтролю знань:

магниевый скраб beletage

1. Що передбачає фінансове планування?

2. Що таке фінансовий план підприємства?

3. Які завдання вирішує фінансове планування?

4. На основі яких вихідних даних складається фінансовий план?

5. Назвіть методи фінансового планування.

6. Які складові містить фінансовий план?

7. На яких принципах ґрунтується фінансове планування?

8. За якими показниками здійснюється аналіз фінансово­го стану підприємства за минулий період?

9. Що передбачає план грошових потоків.

10. Які показники містить платіжний календар?

11. Яка мета складання касового плану?

Питання для поглибленого вивчення теми:

1. Проблеми запровадження фінансового планування на

підприємстві.

2. Планування доходів та надходжень підприємства.

3. Планування витрат і відрахувань

4. Баланс підприємства на плановий період.

5. Планування стійких пасивів підприємства.

6. Планування податків.

7. Планування фондів соціального призначення.

8. Забезпечення балансу прибутків і витрат фінансового

плану.

Теми рефератів:

1. Планування фінансових показників діяльності підпри­ємства.

2. Планування потреби у зовнішніх джерелах фінансування.

3. Планування забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в ринкових умовах.

4. Особливості фінансового планування на підпри­ємствах торгівлі.

5. Роль бюджетування у діяльності підприємства.