Питання для самоконтролю знань: : Планування діяльності підприємства : B-ko.com : Книги для студентів

Питання для самоконтролю знань:

1. Що таке бізнес-план?

2. Які функції виконує бізнес-план?

3. З якою метою складається бізнес-план?

4. В чому різниця між бізнес-планом та стратегічним планом?

5. Назвіть стадії розробки бізнес-плану.

6. Призначення розділу «Резюме».

Питання для поглибленого вивчення теми:

1. Методологія розробки бізнес-плану.

2. Сутність розділу бізнес-плану «Галузь, підприємство та її продукція».

3. Характеристика розділів «Дослідження ринку», «Мар- кетинг-план»

4. Призначення розділів «Організаційний план», «Вироб­ничий план».

5. Оцінка ризиків при формуванні бізнес-плану.

6. Основні помилки в бізнес-плануванні.

7. Розділи бізнес-плану інноваційного проекту.

Теми рефератів:

1. Обґрунтування підприємницької ідеї за допомогою бі­знес-плану (конкретний приклад).

2. Планування презентації бізнес-плану.

3. Методика врахування ризиків та її використання при складанні бізнес-плану.