Завдання для самостійного розв'язку

Ситуація 1.

Ціни на імпортну продукцію, що захопила 90 % російсь­кого ринку, різко виросли і стали неприйнятними для спожива­чів. Дана ситуація стала поштовхом для російських виробників, собівартість продукції яких значно нижча, ніж в іноземних фірм. Купуючи їх продукцію, спочатку з метою економії коштів, спо­живач почав переконуватися, що й якісні характеристики цих товарів не гірше імпортних. Істотний вплив на зростання вироб­ництва зробила здійснювана політика підтримки промисловості. Серйозною перешкодою для роботи підприємств Приморського краю є підвищення енерготарифів. Ринок товарів побутової хімії утворений давно, але дотепер є зростаючим. ВАТ «ДПМ» - під­приємство, що працює в Приморському краї, випускає товари побутової хімії. Потенційними споживачами цих товарів є насе­лення, підприємства й організації. Вони схильні оцінювати то­вар у першу чергу по його вартості. Хоча значну роль відіграє й поінформованість споживачів про гарні властивості продукції. Постачальників сировини для виробництва товарів побутової хімії небагато, вони розташовані в основному в центральній ча­стині Росії чи в Сибіру, у них велика кількість споживачів, тому вони мають можливість диктувати свої умови. З іноземними ж постачальниками сировини працювати невигідно через стрибок курсу валюти. Основними виробниками на ринку товарів побуто­вої хімії є: ВАТ «ДПМ», Ангарський завод побутової хімії (м. Ан­гарськ), ЗАТ «Мезопласт» (м. Москва), ВАТ «Ера» (м. Тосно), ВАТ «Спектр» (м. Санкт-Петербург) та ін. З іноземних виробників найвідомішим є «Procter&Gamble» (Великобританія). Багато підприємств випускають на ринок продукцію з тією ж назвою, що і «ДПМ», але часто такий аналог має значно нижчу якість. Товарами-замінниками продукції ВАТ є пральні порошки і гос­подарське мило. Попит на ці товари ніколи не падає. ВАТ «ДПМ» - один з найбільших на Далекому Сході виробників то­варів побутової хімії. Він розташований за адресою м. Владивосток, вул. Іщенка, 6. Підприємство «ДПМ» було за­сноване в 1931 р. як артіль, а в 1951 р. перетворено на завод. 20 жовтня 1992 р. було засноване акціонерне товариство відкритого типу «ДПМ». Мета діяльності - насичення ринку товарами і пос­лугами власного виробництва.

«ДПМ» має 2 цехи (цех з виробництва товарів побутової хімії і ремонтно-транспортний цех), 2 склади - склад сировини, склад готової продукції. Статутний капітал - 13,785 млн. грн. Стратегічна мета підприємства - щорічне зростання виробницт­ва продукції на 15 %. Обсяги виробництва подані в таблиці 1.

Таблиця 1.

Обсяги виробництва продукції ВАТ «ДМП» за 2004-2005 pp.

___________________________________________________ (тонни)

Назва продукції

2004 р.

2005 р.

Засоби для прання

96

81

Засоби для чищення (пасти)

81

199

Засоби для чищення (рідкі)

31

89

Миючі засоби

43

10

Засоби догляду за взуттям