ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Вступ.................................................................................... 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.............................................. 5

Тема 1. Загальна концепція планування господарської діяльності   5

1. Сутність планування. Форми планування....................... 5

2. Необхідність проведення планування в умовах ринку 10

3. Історичні аспекти виникнення та розвитку планування 15

Тема 2. Методологічні основи планування......................... 22

1. Методологічні принципи планування.......................... 22

2. Типи планування......................................................... 27

3. Види планів, їх класифікація....................................... 31

Тема 3. Сутність та особливості планової роботи

на підприємстві.................................................................... 41

1. Діяльність підприємства як об'єкт планування.............. 41

2. Предмет планування на підприємстві........................... 48

3. Методи прийняття планових рішень............................ 53

Тема 4. Система планів підприємства................................ 75

1. Етапи планування діяльності на підприємстві.............. 75

2. Система планів підприємства та їх показники............. 76

3. Організація планової роботи на підприємстві.............. 79

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО

ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ.................................. 101

Тема 5. Методика стратегічного планування...................... 101

1. Сутність стратегічного планування та його основні компоненти 101

2. Аналіз інформації про зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства            110

3. Стратегічний..................................... аналіз          121

Тема 6. Формування стратегічного плану підприємства .138

 Конкурентний аналіз.................................................. 138

 Методика розробки стратегії та стратегічного плану .. 142

 Методологічний підхід до планування ризику............ 156

РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ТА

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

НА ПІДПРИЄМСТВІ............................................................. 168

Тема 7. Планування оновлення продукції та

організаційно-технічного розвитку...................................... 168

1. Інвестиції як об'єкт планування................................... 168

2. Планування інвестиційної діяльності.......................... 170

3. Методика оцінки інвестиційних проектів.................... 179

РОЗДІЛ 4. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОБ'ЄКТ ПЛАНУВАННЯ. 194 Тема 8. Маркетингові дослідження та планування

обсягів продажу.................................................................... 194

1. Завдання та технологія планування обсягу продажу....194

2. Аналіз ринкового середовища..................................... 197

3. Планування асортименту та оцінка

конкурентоспроможності продукції....................................... 205

4. Планування ціни......................................................... 210

5. Планування обсягу продажу........................................ 217

Тема 9. Планування виробничої програми підприємства ....228

1. Показники та складові частини виробничої програми.228

2. Методика планування виробничої програми................ 231

3. Планування товарообороту торговельного підприємства .248

Тема 10. Персонал та оплата праці..................................... 262

1. Необхідність та етапи розробки плану з праці та

персоналу.............................................................................. 262

2. Аналіз використання персоналу у звітному періоді...... 264

3. Методика розробки плану з праці та персоналу........... 267

4. Особливості планування потреби в персоналі на

підприємствах торгівлі.......................................................... 285

Тема 11. План матеріально-технічного забезпечення підп­риємства 302

1. Мета та етапи розробки плану матеріально-технічного забезпечення       302

2. Методика планування потреби в матеріально-технічних ресурсах           304

3. Планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів314

4. Планування товарного забезпечення товарообороту ...317

Тема 12. Оперативно-календарне планування.................... 333

1. Сутність планування діяльності внутрішніх підрозділів підприємства    333

2. Планування виробничої програми підрозділів............. 334

3. Особливості оперативно-календарного планування на під­приємствах різних типів виробництва           346

РОЗДІЛ 5. ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ТА ФІНАНСІВ.............. 357

Тема 13. Планування витрат підприємства........................ 357

1. Мета та завдання процесу планування витрат............... 357

2. Планування собівартості продукції та витрат підприємства        361

3. Планування витрат обігу............................................. 374

Тема 14. Фінансове планування.......................................... 388

1. Мета та завдання фінансового планування................... 388

2. Методика фінансового планування.............................. 392

3. Обґрунтування окремих частин фінансового плану............ 398

РОЗДІЛ 6. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ...................................... 423

Тема 15. Бізнес-планування................................................. 423

1. Сутність бізнес-плану та необхідність його розробки .423

2. Етапи розробки бізнес-плану....................................... 425

3. Характеристика основних розділів бізнес-плану.......... 430

РОЗДІЛ 7. ПЛАНУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ.. 444

Тема 17. Планування культури економічної організації .444

 Сутність культури економічної організації (підприємства) 444

 Об'єкти планування культури економічної організації 450

 Процес планування культури економічної організації.455

Список використаної та рекомендованої літератури............... 465