27.1. Розрахунки сировини і готової продукціїм'ясо-жирового виробництва

Початковими даними для розрахунків сировини м'ясо-жирового виробництва м'ясокомбінату є задана потужність вироб-ництва (у тоннах м'яса на кістках за зміну), норми виходу і живамаса худоби.

Сировину, готову продукцію у цеху забою худоби, розділеннятуш розраховують за формулою:

Мж = ^-100,   (27.1)

a

де Мж - жива маса худоби, кг( т); Мк - маса м'яса на кіст-ці, кг( т); a - норма виходу м'яса, % до живої маси (жива маса занормами: велика рогата худоба - 350 кг; дрібна рогата худоба -40 кг; свині - 100 кг; курча - 1 кг; курка - 1,5 кг; качка - 2 кг; гуска- 3,5 кг; індичка - 4,5 кг; кролик - 3 кг).

Кількість голів худоби, переробленої за зміну, визначають зформули:

N = ^,  (7.2)

тж

де тж - жива маса однієї голови, кг.

Продуктивність конвейєра з переробки великої рогатої худо-би визначають за формулою:

П_ =    (27)