ГЛАВА 30.ТЕХНОЛОГІЯ ПИВА

30.1. Загальні відомості про виробництво пива

Пиво - це ігристий освіжаючий слабоалкогольний напій з ха-рактерним ароматом і приємним гіркуватим смаком, насичений дво-оксидом вуглецю, одержаний із солоду і не пророщених зерновихкультур спиртовим зброджуванням охмеленого сусла пивними дріж-джами. Він вгамовує спрагу, підвищує тонус організму, сприяє пра-вильному обмінові речовин, у ньому містяться вуглеводи, білки, ві-таміни, органічні кислоти. Роблять його на великих заводах, що зна-ходяться в містах; продуктивність таких заводів 1-12 мільйонів де-калітрів (1 декалітр = 10 літрів) у рік. Поряд з ними існують невеликіпідприємства - пивоварні, що орієнтовані на невеликий асортимент імалу продуктивність.

Випускають пиво світлих і темних сортів з малим і високим вмі-стом спирту (від 2,5 до 8 %), з легким або яскраво вираженим хмельо-вим смаком і ароматом. Охмілення пиву надає смак хмелю. Букет пи-ва залежить від штаму дріжджів, температури і тривалості шумування.

Запах харчового продукту - це відчуття, що зв'язані з рецепто-рами носових пазух і носоглотки. Відомі дві складові запахів - ароматі букет. Аромат визначають леткі речовини сировини. Букет визнача-ють речовини, що утворюються в результаті технологічної переробкисировини.

30.2. Сировина