ГЛАВА 31.ТЕХНОЛОГІЯ ЕТИЛОВОГО СПИРТУ

магниевый скраб beletage

31.1. Загальні відомості про виробництво

Етиловий спирт широко застосовується у промисловості. Близь-ко 150 галузей промисловості використовують його як сировину абодопоміжний матеріал. Це хімічна промисловість, електротехнічна,парфумерна, фармацевтична й інші. Він є також основою для вироб-лення деяких алкогольних напоїв (горілка, коньяк, лікери й ін.); у кон-дитерській промисловості для готування начинки; у виробництві соківі морсів для забезпечення їх зберігання; у виноробстві для припиненнябродіння вин і додання їм стабільності.

Етиловий спирт - це безбарвна рідина, що має пекучий смак іхарактерний запах. Однак запах йому додають домішки, сам етиловийспирт запаху не має. Температура кипіння спирту 78,35 °С, щільність789,27 кг/м3.

У промисловості поширені два методи одержання етиловогоспирту: біохімічний і хімічний. Біохімічний метод заснований назброджуванні сахарів дріжджами. Хімічний метод заснований або нагідролізі целюлози, або на каталітичній гідратації етилену. У провід-них країнах світу етиловий спирт, в основному, стримують синтезом зетилену. Це зв'язано з тим, що сільськогосподарська сировина стає уседорожчою, крім того, значна частина цієї сировини може бути вико-ристана для харчування. Собівартість синтетичного етилового спиртустала нижчою, що і забезпечує йому переважне поширення.

В Україні розповсюджений біохімічний метод. Для використан-ня в харчовій промисловості спирт отримують з зернових культур,картоплі, буряка, меляси. Для технічних цілей широко використову-ється спирт, вироблений із продуктів гідролізу деревини і відходів це-люлозного виробництва. Для технічних цілей може бути використа-ний спирт-сирець зі вмістом етанолу 88 %. У харчовій, парфумерній,медичній галузях застосовують спирт-ректифікат, що випускаєтьсятрьох сортів: екстра; вищого очищення; I сорт. Вміст етанолу відпові-дно 96,5 %; 96,2 %; 96,0 %. В основному сорти спирту відрізняютьсявмістом домішок.