31.3. Технологічні стадії виробництва спирту

Незалежно від застосовуваної сировини технологічний процесвключає три основні стадії (рис. 31.1).

Підготовча стадія найбільшпроста при переробці на спирт саха-ромістких матеріалів. В Україні спиртв основному отримують з меляси. Привикористанні меляси її перевіряютьна доброякісність, під якою розумі-ють відношення зброджуваних саха-рів до загального вмісту сухих речо-вин. Справа в тому, що вміст сухихречовин у мелясі не нормується.Зв'язано це з тим, що вміст сахарів ісухих речовин у мелясі залежить відрайону вирощування буряка і часупереробки. Тому на виробництві ви-значають можливий вихід спирту. Меляса містить сухих речовин до80 %. У ній на частку зброджуваних сахарів приходиться 60-65 %.

Перед використанням мелясу розбавляють водою до концентра-ції 21-22 %, підкислюють, додаючи живильні азото- і фофсфорумісніречовини, при необхідності стерилізують, охолоджують і направляютьна зброджування. У тих випадках, коли мелясу використовують наспиртових заводах, що випускають і дріжджі, мелясу фільтрують, щобвидалити зважені частки, й обробляють адсорбентами для зниженнянасиченості кольору. Колір меляси обумовлений продуктами караме-лізації і меланоїдиноутворення, що шкі